Wydawca treści Wydawca treści

Historia

Gospodarka leśna w dzisiejszym pojęciu zapoczątkowana została w drugiej połowie XVIII w., kiedy to po wyrębach powierzchni leśnych zaczęto stosować siew nasion. Większość lasów stanowiło własność prywatną, a tylko największe kompleksy państwową.

W wyniku wzrastającego osadnictwa lesistość obniżała się osiągając minimum pod koniec XIX wieku. Według danych opracowania "Stosunki rolnicze Królestwa Polskiego"(Warszawa 1918 r.) lesistość powiatu Mława wynosiła w 1909 r. 6,8 %, a powiatu Sierpc tylko 5 %.  

W okresie międzywojennym Nadleśnictwo podlegało Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Po drugiej wojnie światowej z upaństwowionych na mocy dekretów o reformie rolnej i o przyjęciu niektórych lasów na własność państwa dużej i średniej własności utworzono Nadleśnictwo Dwukoły, podległe administracyjnie Okręgowemu Zarządowi Lasów Państwowych w Siedlcach. W 1950 r. Nadleśnictwo Dwukoły zostało podzielone po granicy województw olsztyńskiego i warszawskiego, z tym że część w województwie olsztyńskim o nazwie Dwukoły podlegała OZLP w Olsztynie, a część położona w województwie warszawskim o nazwie Mława nadal podlegała OZLP w Siedlcach. lesistość powiatu Mława w 1909 r. wynosiła 6,8 %

Pierwsze prowizoryczne plany urządzeniowe sporządzono w 1951 r. w Nadleśnictwie Mława, a w 1953 r. opracowano plan urządzeniowy dla Nadleśnictwa Dwukoły.

W 1965 r. Nadleśnictwo Mława podzielono po granicy powiatów Mława i Żuromin, tworząc nowe Nadleśnictwo Żuromin, do którego włączono obręb Chrapoń z Nadleśnictwa Skrwilno w OZLP Toruń. W 1973 r. połączono nadleśnictwa Dwukoły, Mława i Żuromin tworząc jedno nadleśnictwo trzyobrębowe o nazwie Dwukoły. W maju 1993r. obręb Mława uległ likwidacji, a jego powierzchnię w całości włączono do obrębu Dwukoły.