Lista aktualności Lista aktualności

Sprzedaż drewna

Nadleśnictwo prowadzi sprzedaż osiemnastu gatunków drewna wielkowymiarowego.

Zgodnie z zarządzeniem Nadleśniczego sprzedaż detaliczna surowca drzewnego prowadzona jest w leśnictwach 1 dzień w tygodniu, tj. w środę w godzinach od 8 do 10, dla osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych. W przypadku zakupu detalicznego w leśnictwach (odbywa się tylko na miejscu), sprzedaż prowadzona jest w formie gotówkowej i bezgotówkowej  (płatność kartą płatniczą VISA lub Master Card, BLIK lub przelew). Wszystkie punkty sprzedaży wyposażone są w kasy fiskalne, kupujący otrzymuje oryginał paragonu fiskalnego lub na żądanie fakturę VAT, która wydawana jest tylko w biurze Nadleśnictwa. Nabywca ma prawo do reklamacji nabytego surowca drzewnego w ciągu 14 dni od odbioru. Po odbiorze drewno nie podlega reklamacji ilościowej, za wyjątkiem reklamacji z tytułu błędnego pomiaru (średnic i długości), która może byc zgłoszona wyłącznie w przypadku drewna mierzonego w sztukach pojedynczo lub sztukach grupowo.

Sprzedaż detaliczna dla przedsiębiorców oraz rolników będących czynnymi podatnikami VAT odbywa się w biurze Nadleśnictwa codziennie w godzinach 8 – 13. Zapłaty za zakupiony surowiec można dokonać w formie przedpłaty na rachunek bankowy Nadleśnictwa bądź gotówką w kasie Nadleśnictwa w dniu zakupu. Kupujący otrzymuje fakturę VAT.

Nabywcę surowca obowiązuje 14 dniowy termin wywozu drewna. Pracownik prowadzący sprzedaż w leśnictwie nie odpowiada za zakupiony surowiec, nieodebrany w terminie, a nabywca nie może rościć do sprzedającego pretensji, co do pogorszenia stanu jakościowego z tytułu opóźnionego odbioru, częściowej lub nawet całkowitej kradzieży zakupionego surowca.

Wywóz drewna odbywa się staraniem i na koszt kupującego.

Sprzedaż detaliczna prowadzona jest według obecnie obowiązującego cennika detalicznego, który znajduje się poniżej.