Położenie

Nadleśnictwo Dwukoły podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie i podzielone jest na dwa obręby: Dwukoły i Żuromin, w skład których wchodzi 16 leśnictw.

Galeria zdjęć

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć wykonanych w lasach naszego nadleśnictwa.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Projekty i fundusze

Nadleśnictwo Dwukoły rozpoczęło działania w efekcie których żubry trafią do Krajewa.