Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Lasy Nadleśnictwa Dwukoły podzielone są na 3 gospodarstwa:

  • gospodarstwo specjalne, do którego zaliczono   rezerwaty przyrody, WDN-y, otuliny szkółki leśnej, powierzchnie referencyjne, lasy stanowiące ostoje zwierząt chronionych;
  • gospodarstwo ochronne,
  • gospodarstwo gospodarstwo lasów gospodarczych, a w nim gospodarstwo zrębowe oraz gospodarstwo przerębowo - zrębowe.


Pozyskanie drewna:
Średnio rocznie w nadleśnictwie pozyskuje się 76 tys. m3, z czego 45 tys. m3 przypada na użytki przedrębne i 31 tys. m3 na użytki rębne.

     

Harwester (maszyna do ścinki drewna).

  

Forwarder (maszyna do zrywki drewna).

 

SKAD SIĘ BIERZE DREWNO