Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

Na terenie naszego nadleśnictwa znajduje się jeden użytek ekologiczny o nazwie  „Bagno Straszewy" obejmujący 6,89 ha (w tym na gruntach nadleśnictwa 6,72 ha) i jest położony w leśnictwie Zielona gm. Lubowidz.