Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo znajdują się następujące pomniki przyrody:

  • aleja złożona z 14 sztuk modrzewia europejskiego i 1 sztuki daglezji, położona w leśnictwie Kęczewo (gm. Lipowiec Kość.);
  • grupa 17 dębów szypułkowych rosnących w leśnictwie Kęczewo (gm. Lipowiec Kość.);
  • grupa drzew złożona z 5 sztuk dębów szypułkowych położona w leśnictwie Bieżany (gm. Radzanów);
  • grupa drzew złożona z 2 sztuk klonów jaworów, 1 sztuki lipy drobnolistnej, położona w leśnictwie Kęczewo (gm. Lipowiec Kość.);
  • grupa drzew złożona z 3 sztuk dębów szypułkowych (w tym jeden obumarły) położonych w leśnictwie Iłowo (gm. Iłowo-Osada);
  • szpaler 13 dębów szypułkowych położona w leśnictwie Łomia (gm. Lipowiec Kość.);
  • 16 pojedynczych drzew, w tym 2 sosny pospolite, 1 modrzew europejski,  2 lipy drobnolistne, 1 jesion wyniosły, 8 dębów szypułkowych oraz 2 dęby bezszypułkowe.