Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

  • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków,
  • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i zwierząt.

Podstawą wyznaczania obszarów Natury 2000 są kryteria naukowe.

Obszary Natura 2000 stanowią 9 proc. gruntów w zarządzie Nadleśnictwa Dwukoły, zajmują blisko 1,6 tys. ha.

Na terenie kraju obecnie są wyznaczone 144 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i 823 obszary ochrony siedlisk (SOO), w tym 364 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty. Pokrywają one prawie 20 proc. powierzchni kraju.

Większość obszarów naturowych powstała na terenach leśnych. Stanowią one 40 proc. gruntów w zarządzie PGL LP, zajmują ponad 2,8 mln ha.

Na terenie administrowanym przez nasze nadleśnictwo wyznaczono następujące obszary Natura 2000:

Nazwa obszaru

Symbol wg SDF

Województwo

Powierzchnia

Dolina Wkry i Mławki

PLB140008

mazowieckie

warmińsko-mazurskie

864,04

Olszyny Rumockie

PLH140010

mazowieckie

146,63

Baranie Góry

PLH140002

mazowieckie

176,44

Góra Dębowa koło

Mławy

PLH280057

warmińsko-mazurskie

386,67

RAZEM

 

 

1573,78