Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

W ramach zasięgu administracyjnego Nadleśnictwa Dwukoły wyznaczono pięć obszarów chronionego krajobrazu:

  • Krośnicko-Kosmowski
  • Nadwkrzański
  • Zieluńsko-Rzęgnowski
  • Międzyrzecze Skrwy i Wkry
  • Okolice Rybna i Lidzbarka

W zasięgu Nadleśnictwa Dwukoły wyznaczono pięć obszarów chronionego krajobrazu, które zajmują łącznie powierzchnię 12 025,53 ha.