Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Dwukoły znajduje się 15 911,46 ha lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Na taką powierzchnię składa się ponad 1000 kompleksów leśnych różnej wielkości.

Starostwa Powiatowe w Działdowie, Żurominie i Mławie powierzyły Nadleśnictwu Dwukoły nadzór nad lasami niepaństwowymi. W ramach powierzonego nadzoru wykonujemy min.:

  • fachową pomoc w prowadzeniu zabiegów pielęgnacyjnych i hodowlanych w istniejących uprawach i drzewostanach,
  • chronimy lasy przed wystąpieniem organizmów szkodliwych oraz zwalczamy je w razie masowego pojawu,
  • kontrolujemy stan lasów i oceniamy sposób prowadzenia w nich gospodarki leśnej,
  • monitorujemy lasy w zakresie niekontrolowanych i przedwczesnych wyrębów.

Nadzór realizowany jest w oparciu o 13 leśnictw łączonych i 1 obwód wyłączony. Wykaz z podziałem na obwody nadzorcze jest dostępny do pobrania poniżej.

 

Więcej na ten temat