Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring przyrodniczy

Nadleśnictwo Dwukoły prowadzi stały monitoring wszystkich zainwentaryzowanych na swoim terenie cennych elementów przyrodniczych (rośliny, grzyby, zwierzęta).  Aktualizacja wykonywana jest na dzień 30 września każdego roku.

Listy rzadkich i chronionych gatunków roślin naczyniowych, grzybów, porostów, mszaków i zwierząt zamieszczono poniżej.