Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Nadleśnictwo Dwukoły prowadzi również kontrolę nad gospodarowaniem zwierzyną znajdującą się w jego zasięgu terytorialnym. W myśl ustawy z dnia 13 października 1995 r. o Prawie Łowieckim łowiectwo oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.

Zwierzyna drobna bytująca na terenie naszego nadleśnictwa to zające, bażanty, kuropatwy, lisy, borsuki, kuny i inne.
Bezpośrednio gospodarka zwierzyną łowną prowadzona jest przez koła łowieckie. Na terenie Nadleśnictwa Dwukoły znajduje się 36 obwodów łowieckich dzierżawionych przez 27 kół łowieckich.
Podstawowym elementem w zakresie hodowli zwierzyny jest zapewnienie jej właściwej bazy pokarmowej oraz stworzenie odpowiednich warunków bytowania. W Nadleśnictwie Dwukoły zadania te realizowane są poprzez:
- zagospodarowanie łąk śródleśnych,
- zakładanie poletek zgryzowych,
- zakładanie remiz śródleśnych,
- sadzenie drzew i krzewów owocodajnych wzdłuż dróg oraz linii podziału powierzchniowego.

W okresach szczególnie trudnych dla zwierzyny oraz wówczas gdy w sposób istotny może to wpłynąć na zmniejszenie szkód wyrządzonych przez zwierzynę w uprawach i płodach rolnych oraz w gospodarce leśnej prowadzi się dokarmianie zwierzyny.

Przeczytaj więcej o łowiectwie

Fauna leśna na terenie Nadleśnictwa Dwukoły jest bardzo bogata. Zwierzyna gruba reprezentowana jest przez jelenie, sarny i dziki. Szacuje się, że jeleni jest ok. 440 szt., saren 3120 szt., a dzików 960 szt. Co raz częściej można spotkać łosie. Z gatunków chronionych (niegdyś łownych) spotkać można wydrę, bobra.
Zwierzyna drobna bytująca na terenie naszego nadleśnictwa to zające, bażanty, kuropatwy, lisy, borsuki, kuny i inne.

Tchórz (fot. Krzysztof Kisielewski)


INFORMACJA DOTYCZĄCA NOWEGO SPOSOBU SKŁADANIA WNIOSKÓW O SZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH

INFORMACJA DOTYCZĄCA NOWEGO SPOSOBU SKŁADANIA WNIOSKÓW O SZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH