Wydawca treści Wydawca treści

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych

 I. Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych:

Lp.

Kategoria ochronności

Powierzchni [ha]

Identyfikacja form ochrony

1.

Rezerwaty

659,61

Obszar chroniony w formie rezerwatów częściowych

2.

Strefy ochrony ptaków

243,41

Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

3.

Obszary Natura 2000

1 427,15

Ostoje SOO i OSO sieci Natura 2000

6.

Lasy wochronne

603,99

Lasy ochronne

7.

Lasy glebochronne

699,49

Lasy ochronne

8.

Lasy wokół miejsc pamięci

10,16

Lasy kluczowe dla społeczności lokalnej

 

Osoba wyznaczona do kontaktu w sprawie wyznaczanych obszarów:

- Magda Borkowska

  e-mail: magda.borkowska@olsztyn.lasy.gov.pl, tel. (23) 654 10 84, 664 408 953