Wydawca treści Wydawca treści

CERTYFIKAT

Certyfikat PEFC

10 sierpnia 2023 r. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie otrzymała nowy certyfikat PEFC. Jest to kolejne potwierdzenie prawidłowego gospodarowania lasami na terenie RDLP Olsztyn.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) jest pozarządową, niezależną, międzynarodową organizacją non-profit, która została założona w 1999 r. przez 11 narodowych organizacji PEFC z krajów europejskich. Głównym celemjej powołania jest promocja zrównoważonej gospodarki leśnej poprzez procesy certyfikacyjne wykonywane przez niezależne, wyspecjalizowane jednostki. Dotąd certyfikacji PEFC poddano 300 mln ha lasów na świecie.

Przeczytaj więcej o certyfikacji w Lasach Państwowych

Pliki certyfikatów do pobrania.

Materiały do pobrania