Lista aktualności Lista aktualności

Nowe pokolenie lasu

  W miejsce usuniętych starych drzew wprowadzamy nowe pokolenie lasu. Jest to uzasadnione cyklem biologicznym życia drzewostanu, koniecznością dostosowania składu gatunkowego do lokalnych warunków siedliskowych a tym samym uodpornieniem przyszłych drzewostanów na zagrożenia będące  wynikiem zmian klimatycznych.

  Na terenie lasów zarządzanych przez Nadleśnictwo Dwukoły trwają aktualnie prace odnowieniowe, czyli sadzenie młodego pokolenia lasu. Średnio każdego roku w naszym nadleśnictwie sadzonych jest ponad 700 tys. młodych drzewek. Wykorzystywane do odnowienia powierzchni leśnych sadzonki, wyhodowane zostały w szkółce leśnej Krajewo z nasion zebranych z wyselekcjonowanych, najlepszych jakościowo drzewostanów.

  W odnowieniu lasu wykorzystuje się również wszędzie tam, gdzie jest to możliwe naturalne odnowienie lasu. Młode drzewka pojawiają się wówczas na odnowionych powierzchniach z nasion, które spadły na przygotowaną wcześniej glebę z sąsiednich drzewostanów oraz z pozostawionych nasienników, czyli drzew odznaczających się najlepszą jakością i zdrowotnością.

W roku bieżącym roku leśnicy odnowią 90 ha lasu, w tym około 14 ha w sposób naturalny.

fot. Z archiwum Nadleśnictwa Dwukoły