Lista aktualności Lista aktualności

Pierwsze zajęcia edukacyjne na terenie Pokazowej Zagrody Żubrów w Krajewie

21 marca 2024r. na terenie Pokazowej Zagrody Żubrów w Krajewie odbyły się pierwsze zajęcia edukacyjne pt. „Żubr jako symbol ochrony przyrody w Lasach Państwowych”.

Spotkanie pracowników Służby Leśnej z laureatami ubiegłorocznego konkursu „Razem dla żubra” nabrało wyjątkowej leśnej oprawy również za sprawą przypadającego w tym dniu Międzynarodowego Dnia Lasów.

Edukacja leśna to jeden z najlepszych sposobów aby uświadomić lokalnej społeczności istotę, wartość i znaczenie lasów.