Lista aktualności Lista aktualności

Lasy o Zwiększonej Funkcji Społecznej

To obszary leśne, na których widoczny jest wyraźnie większy ruch rekreacyjny społeczeństwa. To nie tylko tereny o bogatej różnorodności przyrodniczej, ale także miejsca, które zapewniają przestrzeń dla aktywności fizycznej, rekreacji i odpoczynku dla naszych społeczności.

W związku z wprowadzeniem Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 58 z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych do zagospodarowania lasów o zwiększonej funkcji społecznej na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych oraz po przeprowadzaniu konsultacji społecznych w sprawie utworzenia takiego obszaru na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa Dwukoły, została wydana Decyzja 9/2024 Nadleśniczego Nadleśnictwa Dwukoły z dnia 22.04.2024 r. w sprawie ustanowienia lasów o zwiększonej funkcji społecznej w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Dwukoły.

Poniżej załączamy treść w/w decyzji wraz z załącznikami, w tym wykazem oddziałów i pododdziałów leśnych wchodzących w skład tego obszaru oraz opracowaniem mapowym przedstawiającym lokalizację lasów o zwiększonej funkcji społecznej.