Lista aktualności Lista aktualności

Leśnicy na Hubertusie 2021

30 września 2021 roku na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Iłowie-Osadzie odbył się „Hubertus 2021” święto patrona myśliwych, leśników, strzelców, kuśnierzy i jeźdzców.   

Głównym punktem uroczystości było poświęcenie figurki Świętego Huberta, której jednym z fundatorów jest Nadleśnictwo Dwukoły. Fakt, że rzeźba stanęła na terenie ZSTiO w Iłowie będzie sprzyjać przekazywaniu tradycji łowieckich kolejnym pokoleniom oraz wychowaniu młodzieży w poszanowaniu praw przyrody.

Uroczystości towarzyszyły pokazy sztuki wabienia jeleni w wykonaniu Mistrzów Polski z Klubu Wabiarzy Jeleni Polskiego Związku Łowieckiego, pokazy sokolników oraz umiejętności psów myśliwskich. 

Stoiska Kół Łowieckich oraz Nadleśnictwa Dwukoły prezentowały bogatą kolekcję trofeów łowieckich i umożliwiły degustację przetworów z owoców runa leśnego i specjałów z dziczyzny.

Hubertowskie obchody stały się okazją do udostępnienia uczestnikom sadzonek w ramach ogólnopolskiej akcji sadzenia drzew pod nazwą #sadziMy.

W obchodach licznie wzięli udział samorządowcy, myśliwi, leśnicy, nauczyciele oraz młodzież.