Lista aktualności Lista aktualności

Kordelas Leśnika Polskiego dla Leśniczego Jerzego Łęckiego

W dniu 29 lipca 2022 roku podczas uroczystej narady podziękowaliśmy za długoletnią pracę odchodzącym na emeryturę: księgowej Krystynie Uniewicz i leśniczemu Jerzemu Łęckiemu. Oboje przepracowali w Nadleśnictwie Dwukoły ponad 40 lat. Uroczystość uświetnił swoją obecnością Adam Roczniak Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, który uhonorował leśniczego Jerzego Łęckiego Kordelasem Leśnika Polskiego. Kordelas Leśnika Polskiego to najwyższe odznaczenie, jakim honoruje się pracowników Lasów Państwowych za wybitne osiągnięcia i sumienną służbę, jego forma nawiązuje do honorowej i paradnej broni noszonej przez leśników w okresie II RP. Od 1930 roku był to stały element galowego umundurowania leśnika.

Kolega Jerzy Łęcki przepracował w Lasach państwowych 43 lata, z czego na stanowisku leśniczego 39 lat. Najpierw w Leśnictwie Lutocin od 1983 roku, a następnie w Leśnictwie Głęboka do chwili obecnej.