Lista aktualności Lista aktualności

KONSULTACJE SPOŁECZNE - EKOSYSTEMY REFERENCYJNE I LASY HCVF 3

Zgodnie z Zarządzeniem nr 22 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z 26 kwietnia 2019 roku w sprawie funkcjonowania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych – HCVF (High Conserwation Value Forests) oraz ekosystemów referencyjnych, Nadleśnictwo Dwukoły informuje o prowadzonych konsultacja społecznych w sprawie załączonych poniżej powierzchni w terminie od 17.05.2019 r. do 07.06.2019 r.
Nadleśnictwo Dwukoły  rozpoczyna procedurę konsultacji społecznych dotyczących ekosystemów referencyjnych oraz identyfikacji lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF 3 – Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy na terenie Nadleśnictwa Dwukoły.
Zapraszamy do przekazywania uwag i opinii oraz propozycji ww. lasów na adres Nadleśnictwa Dwukoły lub drogą elektroniczną na adres e-mail: dwukoly@olsztyn.lasy.gov.pl do dnia 07.06.2019 roku.
Osobą do kontaktu w sprawie identyfikacji i kategoryzacji lasów HCVF oraz ekosystemów referencyjnych jest Milena Plona tel. 664 408 953, e-mail: milena.plona@olsztyn.lasy.gov.pl.