Lista aktualności Lista aktualności

Kolejny raz strażacy ćwiczą w Dwukołach

   W dniu 18 września 2018 r. na terenie Nadleśnictwa Dwukoły, w  leśnictwie Krzeczanowo odbyły się ostatnie letnie ćwiczenia pożarniczo-ratownicze, zorganizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie. W manewrach wzięły udział trzy zastępy Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie oraz 7 zastępów Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu żuromińskiego. Plan ćwiczeń obejmował: ocenę umiejętności kadry dowódczej w zakresie kierowania związkami taktycznymi, zapoznanie załóg z rozmieszczeniem zbiorników wodnych naturalnych i sztucznych oraz możliwość dojazdu do punktu czerpania wody. Dalszym celem operacji było doskonalenie umiejętności z zakresu taktyki gaszenia pożarów lasu, głównie prowadzenie przez pracowników Nadleśnictwa samodzielnej akcji gaśniczej do chwili przyjazdu Straży Pożarnej, a także doskonalenie współpracy z jednostkami OSP oraz innymi jednostkami i służbami.
   Manewry zakończyły się podsumowaniem i oceną ćwiczeń przy wspólnym ognisku zorganizowanym przez Nadleśnictwo Dwukoły.