Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż drewna

Nadleśnictwo prowadzi sprzedaż osiemnastu gatunków drewna wielkowymiarowego.

Zgodnie z Zarządzeniem Nadleśniczego sprzedaż detaliczna surowca drzewnego prowadzona jest w leśnictwach 1 dzień w tygodniu, tj. w środę w godzinach od 8 do 10, dla osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych. W przypadku zakupu detalicznego w leśnictwach, sprzedaż prowadzona jest wyłącznie za gotówkę płatną bezpośrednio u leśniczego w dniu zakupu. Wszystkie punkty sprzedaży wyposażone są w kasy fiskalne, kupujący otrzymuje oryginał paragonu fiskalnego lub na żądanie fakturę VAT, która wydawana jest tylko w biurze Nadleśnictwa.

Sprzedaż detaliczna dla przedsiębiorców oraz rolników będących czynnymi podatnikami VAT odbywa się w biurze Nadleśnictwa codziennie w godzinach 8 – 13. Zapłaty za zakupiony surowiec można dokonać w formie przedpłaty na rachunek bankowy Nadleśnictwa bądź gotówką w kasie Nadleśnictwa w dniu zakupu. Kupujący otrzymuje fakturę VAT.

Sprzedaż detaliczna prowadzona jest według obecnie obowiązującego cennika, który znajdą Państwo poniżej.