Wydawca treści Wydawca treści

Pokazowa Zagroda Żubrów w Krajewie

Obiekt zlokalizowany w granicach miasta Mława powstał w ramach projektu "Kompleksowa Ochrona Żubra w Polsce", sfinansowany ze środków Lasów Państwowych przy wsparciu  funduszy Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Na powierzchni 10 ha powstała zagroda dla żubrów wraz z infrastrukturą towarzyszącą umożliwiającą bezpieczne obserwowanie żubrów przez osoby odwiedzające.

Żubry mają do dyspozycji warunki zbliżone do naturalnych, zarówno łaki, lasy i zakrzaczenia. Osoby odwiedzające zagrodę mogą podziwiać zwierzęta z platyformy i wieży widokowej. Dzięki licznym tablicom edukacyjnym będzie można zapoznać się z biologią gatunku i historią jego restytucji.

W Krajewie będzie realizowana bardzo ważna forma ochrony żubra (ex situ), czyli hodowla w zagrodzie.

W Polsce żubr podlega ścisłej ochronie gatunkowej. Żubr jest też gatunkiem priorytetowym, wymienionym w Dyrektywie Siedsliskowej co oznacza, że na krajach członkowskich UE ciąży szczególny obowiązek działania na rzecz ochrony tego gatunku.

Nadleśnictwo Dwukoły jest pierwszym nadleśnictwem w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, które rozszerza zakres swoich działań na rzecz ochrony przyrody o ochronę gatunku, jakim jest żubr.

Obiekt został udostępniony dla odwiedzających 8 marca 2024r.

Zagrodę można zwiedzać bezpłatnie przez cały rok (z wyjatkiem poniedziałków) w miesiącach:

listopad - luty w godzinach 8-15

marzec - październik w godzinach 8-16

W trakcie wizyt możliwy będzie udział w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez pracowników Służby Leśnej Nadleśnictwa Dwukoły.

Temat zajęć edukacyjnych realizowany na terenie zagrody to:

"Żubr jako symbol ochrony przyrody w Lasach Państwowych"

  • Zapisy na zajęcia edukacyjne koordynowane będą przez edukatora Nadleśnictwa Dwukoły Magdę Borkowską tel. 664 408 953, 23 655 90 29 lub 23 654 10 84, e-mail: magda.borkowska@olsztyn.lasy.gov.pl,

Aby uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych należy wypełnić oświadczenie (druk dostępny w załączeniu pod nazwą Oświadczenie zajęcia edukacyjne) i przesłać skan na adres: dwukoly@olsztyn.lasy.gov.pl, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Kontakt:

tel. 23 654 10 84 - biuro Nadleśnictwa Dwukoły

tel. 600 314 362 - Kierownik Pokazowej Zagrody Żubrów w Krajewie Pan Jacek Folborski

e-mail: jacek.folborski@olsztyn.lasy.gov.pl

Jak dojechać?

Dojazd od strony Mławy - dzielnica Studzieniec - Krajewo (mapa w załączeniu poniżej).