Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

W skład zaplecza edukacyjnego Nadleśnictwa Dwukoły wchodzą zielone klasy, ścieżki dydaktyczne oraz szlaki piesze.

„Izba Pod Dębowym Liściem” – izba historyczna znajduje się w Dwukołach, jest obiektem oddanym do użytkowania w 2019 roku. Obiekt powstał z inicjatywy pracowników jednostki i jest jednym z elementów tzw. Zielonej klasy wraz ze ścieżką dydaktyczną nad stawem przy siedzibie Nadleśnictwa Dwukoły oraz szlakiem pieszym na Górę Dębową. Zwiedzający mogą poczuć klimat pracy leśniczego okresu międzywojennego i powojennego. Liczne przedmioty jakimi posługiwała się służba leśna i robotnicy leśni minionych lat uzmysławiają jak ciężka jest praca w lesie. W części historycznej przedstawiono rozwój gospodarki leśnej na terenie lasów Nadleśnictwa Dwukoły, złożoną sytuację polityczną i gospodarczą terenu pogranicza od połowy XIV wieku. Kolejne etapy kształtowania się granicy pierwotnie mazowiecko–krzyżackiej, później Polsko–Niemieckiej zilustrowano w oparciu o dokumenty, mapy i fotografie. Z ciekawszych eksponatów należy wymienić kopie dokumentów z początku XVI wieku, pilarki do ścinki drzew z lat 50-tych i 60-tych XX wieku, drewniane średnicomierze oraz wysokościomierz rurkowy. W gablotach wyeksponowano zbiór odznak i dystynkcji leśnych oraz odznak i medali łowieckich. Dodatkowym elementem wprowadzającym zwiedzających w klimat minionych lat są makiety obiektów historycznych z terenu Nadleśnictwa Dwukoły.

Ścieżki dydaktyczne – ścieżka nad stawem znajdująca się w Dwukołach zachęca do pogłębienia wiedzy o formach ochrony przyrody, o gatunkach roślin i zwierząt występujących na terenie nadleśnictwa oraz do wypoczynku na łonie natury. Ścieżka  „Po naukę w las" znajduje się w leśnictwie Głęboka. Ścieżki są często odwiedzane przez młodzież i dzieci. Na ich trasie umieszczono wiele barwnych tablic informujących o zagadnieniach związanych z życiem lasu oraz jego mieszkańców, bogactwie środowiska przyrodniczego, zagrożeniach i formach ochrony przyrody.

Szlak na Górę Dębową wytyczony jest przez rezerwat przyrody Góra Dębowa oraz obszar Natura 2000 Góra Dębowa koło Mławy. Prowadzi na najwyższy szczyt w tej okolicy o wysokości 185 m n.p.m. Trasę można przemierzać samodzielnie lub po wcześniejszym uzgodnieniu pod opieką pracownika Służby Leśnej. W trakcie spaceru trwającego około półtorej godziny wkraczamy do królestwa dębów, lip i buków zmieniającego się w zależności od pory roku. Rezerwat wiosną jest gwarny od śpiewu ptaków, wczesnym latem wita nas krasą poziomek, jesienią bogactwem barw przebarwiających się liści, zimą spokojem 100 letnich drzew. Przed wyruszeniem na szlak przyrodniczy przebiegający przez rezerwat należy zapoznać się z regulaminem korzystania ze szlaku, dostępnym poniżej.

Szlaki piesze wytyczone w lasach leśnictwa Krajewo umożliwiają przeprowadzenie zajęć terenowych w lesie. W trakcie spaceru przypominane są zasady zachowania się w lesie oraz zasady bezpieczeństwa. Uczestnicy zajęć poznają tajniki pracy leśnika oraz w praktyczny sposób uczą się rozpoznawania rodzimych gatunków drzew i krzewów.

W leśnictwie Krajewo znajduje się miejsce na odpoczynek bądź prowadzenie zajęć w dużych grupach (wiata, ławy, stoły). Wiata może pomieścić ok. 90 osób. Obok posiadamy wyznaczone miejsce na ognisko i grilla w związku z tym, obiekt może również pełnić funkcje rekreacyjne. Wiata w leśnictwie Głęboka może pomieścić jednorazowo ok. 50 osób. Wynajęcie miejsca na ognisko wiąże się z opłatą oraz wypełnieniem wniosku i oświadczenia (regulamin, cennik opłat, wniosek i oświadczenie znajdziecie Państwo w zakładce Turystyka->Wynajem obiektów rekreacyjnych).

Korzystając z obiektów turystyczno-wypoczynkowych czy szlaków przebiegających przez obszary leśne możecie się Państwo natknąć na różnego rodzaju przeszkody powstałe w sposób naturalny np. wywroty (drzewa przewrócone), złomy (drzewa ze złamanym wierzchołkiem), czy obłamane konary drzew na skutek podmuchów silnych wiatrów. W przypadku zauważenia takiej bądź innej przeszkody, prosimy zgłaszać ten fakt do Nadleśnictwa Dwukoły: tel. 23 654 10 84, dwukoly@olsztyn.lasy.gov.pl
Ponadto należy pamiętać, że odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania wszelkich obiektów turystycznych wraz z infrastrukturą ponosi użytkownik dorosły, a dzieci użytkują je na odpowiedzialność swoich opiekunów.