Lasy nadleśnictwa

Pod zarządem Nadleśnictwa Dwukoły znajduje się niemal 18 tys. ha lasów państwowych. W granicach zasięgu Nadleśnictwa położonych jest ok 16 tys. ha lasów innych własności, którymi również opiekują się tutejsi leśnicy. Lesistość Nadleśnictwa Dwukoły wynosi obecnie blisko 19%.

Polskie lasy

Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Zajmują one 29,2 proc. terytorium kraju, rosną na obszarze 9,1 mln ha. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego prawie 7,6 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

PGL Lasy Państwowe

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe to największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami należącymi do Skarbu Państwa, obchodząca w tym roku 90-lecie istnienia.