Wydawca treści Wydawca treści

OGŁOSZENIE O WYNIKU PISEMNEGO, OFERTOWEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW ROLNYCH

 

Dnia 19.02.2018 r. o godzinie 915, w siedzibie Nadleśnictwa Dwukoły przeprowadzono pisemny, ofertowy przetarg nieograniczony na dzierżawię gruntów rolnych objętych księgą wieczystą nr PL1M/00052746/2. Wykaz gruntów objętych przetargiem przedstawiono w poniższej tabeli:

 

Nr pola uprawowego

województwo

powiat

gmina

obręb ewidencyjny

Nr działki

Leśnictwo, oddział, pododdział

Rodzaj użytku

Powierzchnia

[ha]

1

2

3

4

5

1

mazowieckie

mławski

Lipowiec Kościelny

Niegocin

3107/5 "cz

Mostowo - 107a

Pastwisko V

1,3622

3107/5 "cz"

Mostowo - 107c

Pastwisko IV

1,8376

3107/5 "cz"

Mostowo - 107d

Rola V

0,0800

3107/5 "cz"

Mostowo - 107f

Rola V

1,9188

3107/7

Mostowo - 107f

Rola V

0,1049

Razem pole uprawowe

5,3035

 

 

Nadleśnictwo Dwukoły otrzymało 3 oferty. Wszystkie oferty złożone zostały prawidłowo.

Cena minimalna za rok dzierżawy nieruchomości objętej przetargiem została ustalona na 1 360,30 zł za rok dzierżawy. Najkorzystniejszą ze względu na wysokość zaproponowanego czynszu ofertę, w wysokości 6 819,00 zł, złożył Pan Krzysztof Lemanek.

  

                                                                   

                                                                                                          Nadleśniczy

mgr inż. Jaromir Skrzypecki