Wydawca treści Wydawca treści

"Likwidacja barszczu Sosnowskiego"

Nazwa zadania: „Likwidacja barszczu Sosnowskiego, leśnictwo Narzym, Nadleśnictwo Dwukoły”.
Koszt kwalifikowany zadania: 3419,30 zł – trzy tysiące czterysta dziewiętnaście złotych trzydzieści groszy.
Forma dofinansowania: dotacja ze środków WFOŚiGW w Olsztynie w wysokości 2000 zł – dwa tysiące złotych.
Opis zadania:
Opis metodyki działania przy zwalczaniu barszczu Sosnowskiego
W Nadleśnictwie Dwukoły barszcz Sosnowskiego występuje w oddziale 186Aa Leśnictwo Narzym (działka ewidencyjna numer 98/1). Roślina zajmuje powierzchnię 1,0 ha (załącznik graficzny
z zaznaczonym obszarem występowania). Trudno stwierdzić liczbę osobników, barszcz Sosnowskiego występuje w różnych formach zmieszania od pojedynczych roślin po łany. Poniższa metodyka została opracowana na podstawie publikacji pt.: Wytyczne dotyczące zwalczania barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) i barszczu Mantegazziego (Heracleum mantegazzianum) na terenie Polski, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, Warszawa 2014.
Planowane jest wykonanie zabiegu chemicznego i mechanicznego zwalczania roślin inwazyjnych. Na powierzchni 1,0 ha wykonane zostanie koszenie w dwóch nawrotach. Pierwszy zabieg koszenia planowany jest, w zależności od warunków pogodowych, w okresie od 23.04 do 11.05, w dniach 21.05 – 1.06 wykonany zostanie zabieg chemiczny. Drugie koszenie przypadnie w okresie 18.06 – 31.07, powierzchnia, intensywność i termin zabiegu będzie uzależniona od efektów zwalczania chemicznego.
Zabieg mechaniczny będzie wykonywany narzędziami ręcznymi. Koszenie odbędzie się we terminie przed wytworzeniem nasion przez rośliny, uzyskana w ten sposób biomasa będzie wolna od nasion dlatego zostanie pozostawiona na miejscu zabiegu.
Do zwalczania chemicznego zostanie użyty środek chemiczny dopuszczony do stosowania
w leśnictwie wskazany w raporcie Instytutu Badawczego Leśnictwa (Środki ochrony roślin oraz środki biobójcze zalecane do stosowania w leśnictwie w roku 2018, Sękocin Stary, grudzień 2017).
Na wspomnianej liście znajdują się środki zawierające glifosat czyli substancję zalecaną do zwalczania barszczu Sosnowskiego. Opryski będą wykonane w bezwietrzne i suche dni za pomocą opryskiwacza ręcznego wyposażonego w osłonę herbicydową.
W miesiącu sierpniu zostanie przeprowadzona kontrola stanowiska w celu stwierdzenia czy rośliny się odnawiają.
Osoby wykonujące poszczególne zabiegi zwalczania roślin inwazyjnych zostaną poinformowane o zagrożeniach związanych z kontaktem z rośliną, zgodnie z umową na wykonanie prac z zakresu gospodarki leśnej z Zakładem Usług Leśnych ZUL B. Kamiński, pracownicy wykonujący zabieg mają być wyposażeni w odpowiednią odzież ochronną oraz posiadać aktualne przeszkolenie BHP w zakresie stosowania środków chemicznych w leśnictwie.