Lista aktualności Lista aktualności

Narodziny w zagrodzie żubrów zakończone niepowodzeniem

W dniu 3 - go maja 2024 roku w Pokazowej Zagrodzie Żubrów w Krajewie urodziło się żubrzątko – cielę płci żeńskiej. Matka - krowa nie odstępowała cielęcia bardzo troskliwie się nim opiekując. Kondycja cielątka nie budziła obaw o jego stan zdrowia, co potwierdzał opiekujący się stadem lekarz weterynarii. Drugiego dnia sytuacja uległa pogorszeniu. Cielątko polegiwało mimo stałych prób czynionych przez matkę do pobudzenia jego aktywności. Niestety po południu nastąpił zgon żubrzątka. W niedzielę  5 - go maja lekarz weterynarii przeprowadził sekcję w celu określenia przyczyny śmierci zwierzęcia. Okazało się, że cielę nie otrzymywało pokarmu gdyż matka go nie posiadała. Przeprowadzone konsultacje potwierdziły, że w przypadku żubrów - krów, które pierwszy raz wydają potomstwo takie przypadki się zdarzają. W dużych stadach matkę w karmieniu zastępują wówczas krowy, które posiadają mleko.