Lista aktualności Lista aktualności

Nabór wniosków na inwestycje leśne i zadrzewieniowe w ramach PS WPR 2023 – 2027

Nadleśnictwo Dwukoły informuje, że 1 czerwca 2024 r. rozpocznie się nabór wniosków na inwestycje leśne i zadrzewieniowe w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023−2027 (PS 2023-2027).
Termin składania wniosków upływa 31 lipca bieżącego roku.
Wsparcie inwestycji leśnych i zadrzewieniowych przyznawane jest w ramach następujących interwencji:
1) Zalesianie gruntów rolnych;
2) Tworzenie zadrzewień śródpolnych;
3) Zakładanie systemów rolno-leśnych;
4) Zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych.
Nabór wniosków o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej, w tym m.in. do gruntów ze 100 % sukcesją naturalną (corocznie w terminie 15 marca – 15 maja), w bieżącym roku jest wydłużony do 1 lipca. Od tego roku, w celu
uproszczenia ubiegania się o pomoc do gruntów z sukcesją naturalną, nie ma wymogu mapy geodety dołączanej dotychczas do wniosku o sporządzenie planu zalesienia dla tych gruntów.

Więcej informacji dostępnych jest na stronach:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wsparcie-na-inwestycje-lesne-i-
zadrzewieniowe

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/inwestycje-i-premie-lesno-zadrzewieniowe
https://www.gov.pl/web/arimr/wsparcie-na-inwestycje-lesne-lub-
zadrzewieniowe--ogloszenie-prezesa-arimr