Lista aktualności Lista aktualności

Informacja

 W dniu 3 maja 2024 roku w Zagrodzie Pokazowej Żubrów w Krajewie, w godzinach porannych urodziło się cielę żubra. Było to pierwsze cielę urodzone przez tę krowę żubra - matka była tzw. pierwiastką. Niestety po upływie doby cielę zaczęło wykazywać objawy osłabienia, nie było w stanie podnieść się z ziemi, a pod koniec dnia zwierzę już nie żyło. Sekcja zwłok przeprowadzona w niedzielę 5.05.2024r. wykazała brak treści pokarmowej w przewodzie pokarmowym. To oznacza, że osobnik nie pobierał pokarmu (co przejawiałoby się obecnością w żołądku ściętej kazeiny - w formie "twarożku wiejskiego").  A to oznacza, że wymię matki nie produkowało mleka.

       Taka sytuacja nie jest rzadka w przypadkach pierwiastek, które rodzą swoje cielę w warunkach zagrodowych. Gdyby w pobliżu były inne krowy, które byłyby w okresie laktacji, mogłoby nie dojść do tej sytuacji. U żubrów krowy "ciotki" pozwalają się ssać nie swoim cielętom, więc nietrudno byłoby mu przeżyć. Niestety obecnie żadna z żubrzyc w zagrodzie nie posiada potomstwa, a ich wymiona nie mogą wytwarzać mleka. W przyszłości, jeżeli urodzą się nowe cielęta, prawdopodobnie ich szanse na przeżycie będą większe, gdyby zaistniała sytuacja, taka jak obecna. Ale całkowitej pewności mieć nie możemy. Zwykle też, krowy pierwiastki rodzące kolejne cielęta, nie mają trudności z odchowem potomstwa. Należy więc mieć nadzieję, że stado "Krajewskie" powiększy się. Natura "zrobiła psikusa", któremu nie można było zapobiec. Natomiast próby odizolowania cielęcia od stada, mogłyby skończyć się, zarówno dla niego, jego matki i osób próbujących je zabrać - tragicznie. 

Obecnie ważne jest, aby żubry miały spokój, co potrzebne jest przede wszystkim matce.

 

dr hab. Wojciech Bielecki,  Instytut Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

W załączeniu: Informacja dotycząca statystyki upadków cieląt z Księgi Rodowodowej Żubrów