Lista aktualności Lista aktualności

Ćwierć wieku pracy leśników w oddziale 140 leśnictwa Narzym

   W roku bieżącym leśnicy Nadleśnictwa Dwukoły zakończyli, trwające 25 lat, prace związane z przebudową drzewostanu z przeważającym udziałem gatunków iglastych na powierzchni 10.67 ha, w ramach rębni złożonej.

   Pierwsze prace rozpoczęto w roku 1995, dostrzeżono wówczas możliwość wykorzystania istniejącego odnowienia naturalnego buka pokrywającego znaczną część wydzielenia. Działania zostały ukierunkowane na wykorzystanie istniejącego odnowienia i wzbogacenia składu przyszłego drzewostanu o gatunki właściwe dla lokalnego siedliska leśnego.

   Dziś możemy się cieszyć z wielogatunkowego zróżnicowanego wiekowo i przestrzennie drzewostanu składającego się z dębów, buków, lip, grabów i klonów.

 

Zapraszamy do obejrzenia efektów naszej pracy.