Lista aktualności Lista aktualności

NADLEŚNICTWO DWUKOŁY WŚRÓD SYGNATARIUSZY LISTU INTENCYJNEGO

Szlak Walk Wrześniowych w nowej odsłonie.  

   Szlak turystyczny przebiegający przez linię walk wrześniowych 1939 roku, której trzon stanowi kilkadziesiąt schronów bojowych zostanie odnowiony i zmodernizowany. Nieliczne oznaczenia szlaku wytyczonego na początku lat 80-siątych XX wieku przez Oddział PTTK w Mławie dziś widoczne są tylko na odcinkach przebiegających przez obszary leśne.

   Z inicjatywy Nadleśnictwa Dwukoły i Miasta Mława uzgodniono konieczność ponownego wytyczenia szlaku, którego celem będzie promocja historii, tradycji i walorów przyrodniczych regionu oraz aktywizacja społeczności lokalnych w zakresie turystyki pieszej. Spotkania, w których brali udział również przedstawiciele lokalnych instytucji kulturalnych, historycznych, sportowych, Oddziału PTTK Mazowsze, działacze społeczni odbywały się od początku maja. Po wstępnym wytyczeniu przebieg szlaku uzgodniono, że oprócz jego oznaczenia w terenie powstanie również aplikacja mobilna i tradycyjna mapa, które będą przedstawiały informacje zarówno o miejscach związanych z historią walk wrześniowych, jak i o innych ciekawych miejscach w sąsiedztwie szlaku. Szlak o długości około 40 km będzie przebiegał przez teren miasta Mława, gmin Iłowo-Osada, Lipowiec Kościelny, Szydłowo i Wieczfnia Kościelna oraz lasy Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Dwukoły. Na kolejnym spotkaniu uzgodniono konieczność wzajemnej współpracy wszystkich sześciu gmin i Nadleśnictwa Dwukoły w przygotowaniu, realizacji, współfinansowaniu i promocji szlaku turystycznego.

Efektem jest list intencyjny podpisany 14 września 2021r.