Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Dwukoły
Nadleśnictwo Dwukoły
23 654 10 84; 23 654 19 86; 23 654 14 61; 23 655 91 22
23 654 14 61

Dwukoły 2
13-240 Iłowo-Osada


Pokaż Nadleśnictwo Dwukoły na większej mapie

Nadleśniczy
Jaromir Skrzypecki
23 654 10 84; 604 991 173
Zastępca Nadleśniczego
Cezary Sobotka
23 654 10 84; 880 116 804
Główna księgowa
Danuta Folborska
23 654 10 84; 604 123 891
Inżynier Nadzoru
Zbigniew Lemański
23 654 10 84; 606 971 238
Inżynier Nadzoru
Jacek Folborski
23 654 10 84; 600 314 362

Dział administracji i infrastruktury

Gabriela Lemańska
Sekretarz
Tel.: 23 654 10 84, 608 205 239
Przemysław Zaraziński
Specjalista ds. budownictwa i transportu
Tel.: 23 654 10 84; 539 538 733
Natalia Janicka
Referent ds. administracji
Tel.: 23 654 10 84
Kinga Ludwiczewska
Referent ds. środków trwałych
Tel.: 23 654 10 84;

Stanowisko ds. pracowniczych

Dominika Rychłowska
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 23 654 10 84

Posterunek Straży Leśnej

Janusz Ambroziewicz
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 606 208 073
Mateusz Rykowski
pracownik Straży Leśnej
Tel.: 606 750 050

Dział gospodarki leśnej

Paulina Piasecka
Specjalista SL ds. stanu posiadania
Tel.: 23 655 90 29; 608 748 098
Magda Borkowska
Specjalista SL ds. ochrony przyrody
Tel.: 23 655 90 29; 664 408 953
Mikołaj Cieślak
Specjalista SL ds. zagospodarowania lasu
Tel.: 23 655 90 29; 606 971 629
Ewa Warmińska
Referent ds. gospodarki materiałowej
Tel.: 23 654 10 84; 696 485 921
Paulina Wykpisz-Radzka
Specjalista ds. handlu i marketingu drewna
Tel.: 23 654 10 84; 696 485 921
Krzysztof Jaruga
St. Referent ds. Lasów Niepaństwowych
Tel.: 606 389 113
Mariusz Mateja
Specjalista SL ds. użytkowania lasu
Tel.: 23 654 10 84; 608 423 175
Natalia Dziarnik
Referent ds. Lasów Niepaństwowych
Tel.: 604 246 166

Dział finansowo-księgowy

Małgorzata Sztajnberg
Księgowa
Tel.: 23 654 10 84; 608 423 175
Krystyna Uniewicz
Księgowa
Tel.: 23 654 10 84; 608 423 175
Monika Krześniak
Specjalista ds.finansowo-księgowych
Tel.: 23 654 10 84