Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Dwukoły
Nadleśnictwo Dwukoły
23 654 10 84; 23 654 19 86; 23 654 14 61; 23 655 91 22
23 654 14 61

Dwukoły 2
13-240 Iłowo-Osada

numer rachunku bankowego: 88 2030 0045 1110 0000 0179 2730

Informacja

Nadleśniczy Nadleśnictwa Dwukoły przyjmuje interesantów (w tym w sprawie skarg i wniosków) w poniedziałki w godz. 8:00-10:00 oraz 14:00-16:00. Pod nieobecność Nadleśniczego interesantów przyjmuje Zastępca nadleśniczego.

Wnioski i skargi do Nadleśniczego Nadleśnictwa Dwukoły można składać osobiście w sekretariacie Nadleśnictwa Dwukoły, pocztą elektroniczną (dwukoly@olsztyn.lasy.gov.pl), poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą (/pgl_lp_0704/SkrytkaESP), pocztą tradycyjną.

 


Pokaż Nadleśnictwo Dwukoły na większej mapie

 

Nadleśniczy
Jaromir Skrzypecki
23 654 10 84; 604 991 173
Zastępca Nadleśniczego
Cezary Sobotka
23 654 10 84; 880 116 804
Główna księgowa
Danuta Folborska
23 654 10 84; 604 123 891
Inżynier Nadzoru
Zbigniew Lemański
23 654 10 84; 606 971 238
Inżynier Nadzoru
Piotr Waleśkiewicz
23 654 10 84; 882 822 572

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Gabriela Lemańska
Sekretarz
Tel.: 23 654 10 84, 608 205 239
Przemysław Zaraziński
Specjalista ds. budownictwa i transportu
Tel.: 23 654 10 84; 539 538 733
Natalia Janicka
Referent ds. administracji
Tel.: 23 654 10 84
Kinga Ludwiczewska
Referent ds. środków trwałych
Tel.: 23 654 10 84;

Stanowisko ds. Pracowniczych

Daria Burda-Grążawska
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 23 654 10 84

Posterunek Straży Leśnej

Janusz Ambroziewicz
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 606 208 073
Mateusz Rykowski
pracownik Straży Leśnej
Tel.: 606 750 050

Dział Gospodarki Leśnej

Paweł Kempka
Specjalista SL ds. stanu posiadania
Tel.: 23 655 90 29; 608 748 098
Magda Borkowska
Specjalista SL ds. ochrony przyrody i edukacji
Tel.: 23 655 90 29; 664 408 953
Michał Skowyrski
Specjalista SL ds. zagospodarowania lasu
Tel.: 23 655 90 29; 606 971 629
Ewa Warmińska
Specjalista SL ds. gospodarki materiałowej
Tel.: 23 654 10 84; 696 485 921
Paulina Wykpisz-Radzka
Specjalista ds. handlu i marketingu drewna
Tel.: 23 654 10 84; 696 485 921
Mariusz Mateja
Specjalista SL ds. użytkowania lasu
Tel.: 23 654 10 84; 608 423 175
Piotr Wnuk
Starszy referent ds. lasów niepaństwowych
Tel.: 606 971 149
Radosław Chyl - w zastępstwie za Natalię Dziarnik
Referent ds. lasów niepaństwowych
Tel.: 23 654 10 84; 604 246 166

Dział Finansowo-Księgowy

Małgorzata Sztajnberg
Księgowa
Tel.: 23 654 10 84; 539 010 791
Monika Krześniak
Specjalista ds.finansowo-księgowych
Tel.: 23 654 10 84; 539 010 791
Dominika Rychłowska
Księgowa
Tel.: 23 654 10 84; 539 010 791

Ochrona danych

Patryk Makowski
Inspektor Ochrony Danych