Lista aktualności Lista aktualności

Wspólna kampania społeczna leśników i Miasta Mława dotarła do mławskiego uroczyska

Służba leśna Nadleśnictwa Dwukoły razem z pracownikami Zakładu Usług Leśnych w dniu 23 lipca 2019 roku, postanowiła uporać się z ciągle powracającymi śmieciami nad krajewskim jeziorkiem.

W ciągu jednodniowej akcji zebrano kilkanaście worków śmieci, które zostaną przewiezione na swoje miejsce, czyli na wysypisko. W trosce o otaczające nas środowisko, Miasto Mława oraz Nadleśnictwo Dwukoły, połączyły siły we wspólnej kampanii społecznej dotyczącej działań mających na celu ograniczenie zaśmiecania lasu będącego własnością Skarbu Państwa i znajdującego się w granicach administracyjnych Miasta Mława. Na uwagę zasługuje fakt, iż w bezpośrednim sąsiedztwie krajewskiego jeziorka, występuje jedyne w całym Nadleśnictwie siedlisko sosnowego boru bagiennego w skład którego wchodzą rzadkie  i chronione rośliny bagienne.

Do sprzątania przyłączyła się również straż leśna, która w okresie letnim uczestniczy w akcji „Bezpieczny wypoczynek w lesie”, zorganizowanej przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Olsztynie. Wspomniana akcja ma na celu zwalczanie i zapobieganie niewłaściwemu korzystaniu z terenów leśnych takich jak: nieuprawnione wjazdy i parkowanie w lesie, łamanie przepisów przeciwpożarowych oraz zaśmiecanie i zanieczyszczanie terenów leśnych. Po zebraniu góry śmieci z terenów wokół jeziorka, postawiono tablice informacyjne przekazane przez Wydział Środowiska Urzędu Miasta, które przypominają, że nie należy pozostawiać śmieci w lesie.

Lasy Nadleśnictwa Dwukoły, coraz częściej są wybierane, jako miejsce wypoczynku i rekreacji, równocześnie przybywa coraz więcej pozostawionych w nich śmieci. Leśnicy pomimo ogromnych starań edukacyjnych, informacyjnych oraz prewencyjnych, każdego miesiąca są zmuszeni do sprzątania i wywożenia śmieci z terenów swoich leśnictw.