Lista aktualności Lista aktualności

W lasach Nadleśnictwa Dwukoły trwa inwentaryzacja szkód

Wichury, które wystąpiły w ostatnich dniach stycznia bieżącego roku spowodowały znaczące szkody w drzewostanach nadleśnictwa, największe na terenie leśnictw Narzym oraz Strzegowo.

Wstępne szacunki mówią o 2 000 mᶟ powalonych i połamanych drzew.

Niezwłocznie po zakończeniu inwentaryzacji rozpocznie się proces usuwania powalonych drzew, który będzie trwał do końca zimy.

Chcemy aby nasze lasy były bezpieczne wraz z nastaniem wiosny. Uprzątnięcie szkód jest niezbędnym warunkiem zapobiegającym zagrożeniu pożarowemu lasów i ryzyku nadmiernego rozmnażania się szkodliwych dla lasu owadów. Zaistniała sytuacja stwarza również zagrożenie dla osób przebywających na terenach leśnych.

Dlatego apelujemy o wyrozumiałość i omijanie uszkodzonych powierzchni, jak również zwracanie uwagi na niebezpiecznie wiszące gałęzie drzew.

fot. Jacek Folborski