Lista aktualności Lista aktualności

Unijne pieniądze trafią do Nadleśnictwa Dwukoły

W poniedziałek 31 lipca Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin i Nadleśniczy Nadleśnictwa Dwukoły Jaromir Skrzypecki

podpisali umowę o dofinansowanie projektu „Zagospodarowanie terenu przy siedzibie Nadleśnictwa Dwukoły na cele edukacyjne, turystyczno-rekreacyjne, w oparciu o lokalne walory przyrodnicze"

w ramach konkursu nr RPWM.06.02.03-IZ.00-28-001/16 z zakresu Osi priorytetowej 6 – Kultura i dziedzictwo, Działania 6.2 – Dziedzictwo naturalne, Poddziałania 6.2.3 – Efektywne wykorzystanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem przedsięwzięcia jest „Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami". Zakłada ono wykorzystanie zasobów znajdujących się w pobliżu Nadleśnictwa Dwukoły poprzez przystosowanie ich do realizacji celów edukacyjnych oraz turystyczno-rekreacyjnych.       

Unia Europejska dofinansuje projekt kwotą 236 223,35 zł.

FOTORELACJA Z REALIZACJI PROJEKTU