Lista aktualności Lista aktualności

Strefy ekotonowe w Mławskim Lesie

Spacerując alejkami oraz uliczkami lasu mławskiego coraz częściej mamy okazje zaobserwować poszerzanie duktów leśnych.

Działania te spotykają się z zainteresowaniem i licznymi pytaniami okolicznych mieszkańców. Przyczyn takiego postępowania przez leśników jest kilka:
- dbałość o nasze bezpieczeństwo -  każde pochylone na drogę drzewo stanowi potencjalne zagrożenie dla jej  użytkowników.
- inicjowanie powstania  stref ekotonowych. Strefy takie charakteryzują się bogactwem gatunków, oraz wielowarstwową strukturą i zróżnicowanym układem pasów roślinnych.
Tworzy się je gdyż odgrywają wiele istotnych funkcji w środowisku leśnym. Wymienić tu należy funkcję ochronną, biologiczną i społeczną.
Funkcja ochronna izoluje od wiatru oraz migracji obcych gatunków roślin, zapobiegają rozprzestrzenianiu się pożarów, są miejscem występowania wielu gatunków roślin i zwierząt, zwiększają odporność i stabilność ekosystemów leśnych.
Funkcja biologiczna gdyż występuje na nich bogactwo gatunków,  występujące najczęściej w większym zagęszczeniu niż w otoczeniu. Ze względu na specyficzne  warunki licznie występują  tam gatunki rzadkie i chronione .
Funkcja społeczna. Brzegi lasów porośnięte pasami obficie kwitnących i przebarwiających się krzewów  mają istotny  wpływ na kształtowanie krajobrazu. Ich wielowarstwowa struktura i pasowy układ przerywają monotonię krajobrazu.
Etap tworzenia stref ekotonowych jest procesem długotrwałym i będzie odbywał się stopniowo, jednak na efekt jaki chcą uzyskać leśnicy będziemy musieli poczekać kilka lat, gdyż strefy obsadzane są młodymi sadzonkami.