Lista aktualności Lista aktualności

Strażacy ćwiczą w Dwukołach

W dniu 15 maja 2018 r. na terenie Nadleśnictwa Dwukoły w leśnictwie Głęboka odbyły się manewry taktyczne z ochrony przeciwpożarowej lasu zorganizowane przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. W ćwiczeniach udział wzięli strażacy z Państwowych Straży Pożarnych w Żurominie, Mławie, Płońsku, Sierpcu i Płocku oraz 15 zastępów Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) z: Zielonej, Kuczborka, Siemiątkowa, Zielunia, Lutocina, Bieżunia, Poniatowa, Płociczna, Krzeczanowa, Uniecka, Rościszewa, Szczutowa, Bożewa i Zawidza. Natomiast w dniu 22 maja br. w leśnictwie Iłowo ćwiczyli strażacy z Państwowych Straży Pożarnych w Działdowie, Nidzicy i Nowego Miasta Lubawskiego oraz zastęp OSP z Iłowa.
Celem operacji było sprawdzenie praktycznych możliwości, sił i środków technicznych, a także doskonalenie umiejętności dowódczej PSP oraz służb leśnych w warunkach symulowanego pożaru. Podczas ćwiczeń doskonalono umiejętności dostarczania wody na duże odległości z uwzględnieniem warunków terenowych oraz posiadanego sprzętu. Jednym z założeń było utrzymanie ciągłości podawania do frontu pożaru środka gaśniczego, pobieranego z punktu czerpania wody w leśnictwie Głęboka.
Manewry zakończyły się podsumowaniem i oceną ćwiczeń przy wspólnym ognisku zorganizowanym przez Nadleśnictwo Dwukoły.

fot. J. Ambroziewicz, M. Rykowski