Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości zabudowanej

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dwukoły z siedzibą w miejscowości Dwukoły 2,13-240 Iłowo-Osada zgodnie z art.38 ust.1 pkt.3 oraz ust.2 ustawy o lasach (t.j. Dz.U. 2021 poz.1275)
ogłasza ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej zatwierdzonej do sprzedaży przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w dniu 09.06.2021r.

Szczegóły w poniższym załączniku.