Lista aktualności Lista aktualności

UWAGA! ZAGROŻENIE POŻAROWE W LASACH

W związku z utrzymującym się wysokim stopniem zagrożenia pożarowego lasu Nadleśnictwo Dwukoły apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania w kompleksach leśnych i obszarach do nich przylegających.
Wilgotność ściółki w godzinach porannych wynosi około 10 %, każda nawet najmniejsza iskra może być przyczyną ogromnej katastrofy. Przypominamy, że na terenie lasu, jak i w odległości do 100 metrów od granicy lasu absolutnie nie wolno:

- rozniecać ognia (poza miejscami wyznaczonymi do tego celu),

- pozostawiać roznieconego ognia,

- korzystać z otwartego płomienia,

- wypalać śmieci i pozostałości roślinnych,

- palić tytoniu (poza miejscami wyznaczonymi do pobytu ludzi) oraz porzucać nieugaszonych zapałek oraz niedopałków papierosów.