Lista aktualności Lista aktualności

Kolejne szkody wyrządzone przez wiatr w drzewostanach Nadleśnictwa Dwukoły

Niszczycielska siła wichur, które wystąpiły 18 i 19 lutego bieżącego roku dotknęła również lasy Nadleśnictwa Dwukoły. Największe szkody odnotowano na terenie leśnictw Białuty, Krajewo, Iłowo, Narzym oraz Kęczewo.

Wstępne szacunki mówią o 20 000 mᶟ powalonych i połamanych drzew w lasach będących w zarządzie PGL LP Nadleśnictwo Dwukoły.

Przystępujemy niezwłocznie do usuwania skutków tej nawałnicy, jednak ze względu na ich rozmiar dostęp do niektórych kompleksów leśnych w najbliższym czasie może być utrudniony lub niemożliwy.

Uprzątnięcie szkód jest niezbędnym warunkiem zapobiegającym zagrożeniu pożarowemu lasów i ryzyku nadmiernego rozmnażania się szkodliwych dla lasu owadów. Zaistniała sytuacja stwarza również zagrożenie dla osób przebywających na terenach leśnych.

Dlatego ponownie apelujemy o wyrozumiałość i omijanie uszkodzonych drzewostanów oraz zwracanie uwagi na niebezpiecznie pochylone drzewa oraz zwisające z drzew konary i gałęzie.

Ze wstępnych obserwacji stwierdzamy również szkody w lasach prywatnych. Właścicieli lasów prosimy o kontakt z miejscowymi leśniczymi pełniącymi nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa przed przystąpieniem do prac porządkowych.