Lista aktualności Lista aktualności

II Edycja Konkursu "Leśne Skarby"

Nadleśnictwo Dwukoły oraz Zespół Szkół Zawodowych w Iłowie Osadzie zapraszają do udziału w konkursie przyrodniczym "Rośliny chronione w lasach".

 

Celem konkursu  jest m.in.:

- rozwijanie  postaw proekologicznych wśród uczestników,

- popularyzacja wiedzy dotyczącej ochrony przyrody,

- kształtowanie wrażliwości twórczej dzieci i młodzieży poprzez obserwację przyrody.

REGULAMIN KONKURSU

§1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Rośliny chronione w lasach".

§2. Organizatorem Konkursu jest  Nadleśnictwo Dwukoły z siedzibą w Dwukołach 2, oraz Zespół Szkół Zawodowych im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie – Osadzie  ul. Leśna 10a, 13-240 Iłowo-Osada .

§3. Konkurs odbywa się w terminie od 1 marca  2017  do 16 października 2017 r.

§4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 31 października 2017 r., natomiast termin wręczenia nagród  17 listopada 2017 r. w Zespole Szkół Zawodowych w Iłowie - Osadzie.

§5. Oceny nadesłanych prac konkursowych dokona jury w składzie ustalonym przez przedstawicieli Nadleśnictwa Dwukoły oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Iłowie - Osadzie.

§6. Konkurs będzie się odbywał w czterech grupach wiekowych:

I grupa: 3 – 6 lat

II grupa:7 -12 lat

III grupa: 13-15 lat

IV grupa 16 – 19 lat

§7. Konkurs ma charakter indywidualny. W ramach konkursu należy wykonać: grupy wiekowe  I oraz  II dowolną  techniką    plastyczną chronionego przedstawiciela rodzimej flory. Grupy wiekowe III i IV  do  pracy  dołączają  krótki opis gatunku z własnym komentarzem ( np. ciekawostki, obserwacja w naturze). Wszystkie prace powinny być podpisane i zawierać następujące informacje: imię nazwisko, wiek, nazwa szkoły, adres domowy i telefon kontaktowy.  Do prac konkursowych należy dołączyć własnoręcznie wykonane zdjęcie, (przedstawiciela chronionej flory) wykonane na terenie Nadleśnictwa DwukołyZdjęcie powinno być wydrukowane na formacie A4 oraz być zapisane na płycie CD (na odwrocie proszę podać autora zdjęcia oraz miejsce jego wykonania). Prace należy złożyć do 16 października 2017 r w budynku Nadleśnictwa Dwukoły,  Izbie Edukacyjnej „ Dziupla ‘'  przy ulicy  Krajewo w Mławie, lub Zespole Szkół Zawodowych w Iłowie – Osadzie.

§8. Nie będą podlegały ocenie prace zbiorowe.

§9. Nagrodami w konkursie będą nagrody rzeczowe ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Nadleśnictwo Dwukoły.

§10. Lista nagrodzonych autorów i prac zostanie umieszczona na stronie internetowej,  Nadleśnictwa Dwukoły/: www.olsztyn.lasy.gov.pl/dwukoly, ZSZ w Iłowie: www.zszilowo.edu.pl  oraz zostanie przekazana prasie lokalnej.

Prace nadesłane na konkurs nie będą odsyłane autorom.

 

Informacje  o  konkursie:

Nadleśnictwo Dwukoły – tel. 023/654 14 61, 604991484

www.olsztyn.lasy.gov.pl/dwukoly, e-mail; sebastian.bielec@olsztyn.lasy.gov.pl

Zespół Szkół Zawodowych w Iłowie -  Osadzie  - tel. 023/654 1011

www.zszilowo.edu.pl, e-mail: zszilowo@mailbox.olsztyn.pl