Lista aktualności Lista aktualności

Hubertus 2019 w Technikum Leśnym w Iłowie-Osadzie

18 października w Technikum Leśnym w Iłowie-Osadzie uroczyście obchodzono uroczystość św. Huberta patrona myśliwych i leśników.

Uroczystość towarzyszyło poświęcenie nowego sztandaru Zespołu Szkól Technicznych i Ogólnokształcących przez Biskupa Toruńskiego Wiesława Śmigla.
W programie obchodów znalazły się pokazy sztuki wabienia jeleni w wykonaniu Mistrzów Polski z Klubu Wabiarzy Jeleni PZŁ, zwiedzanie licznych stoisk łowiecko-przyrodniczych i technicznych. Stoiska ekspozycyjne przygotowały Koła Łowieckie: KŁ Łabędź, KŁ Nemrod, KŁ Paszkot, dodatkową atrakcją było stoisko wystawione przez Nadleśnictwo Dwukoły pod hasłem „Dobre z Lasu”.
Słowa uznania, a także rolę leśnictwa i łowiectwa w kształtowaniu właściwych postaw społeczeństwa w stosunku do przyrody podkreślali w swoich przemówieniach zaproszeni goście. Na ręce Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Jacka Markiewicza złożono listy gratulacyjne, w tym Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Andrzeja Koniecznego, oraz pamiątkowe statuetki.
Goście, wśród których byli Biskup Toruński Jego Ekscelencja Wiesław Śmigiel, Proboszcz Parafii w Iłowie-Osadzie Jan Pezara, Wicestarosta Działdowski Marian Brant, Wójt Gminy Iłowo-Osada Sebastian Cichocki, Zastępca Dyrektora RDLP w Olsztynie Piotr Czyżyk, Nadleśniczowie Nadleśnictw Dwukoły Jaromir Skrzypecki, Lidzbark Dariusz Szczawiński oraz inni przedstawiciele duchowieństwa, samorządów, leśnictwa i łowiectwa, z zainteresowaniem zwiedzali sale dydaktyczne pracownie techniczne i ekspozycje.
Pamiątkowe wpisy na drewnianych krążkach złożyli Biskup Wiesław Śmigiel, Dyrektor Piotr Czyżyk i inni.

fot. Jacek Folborski